Skriv ut den här sidan

Gravid i Tyresö

Det första besöket hos oss är en graviditetsintroduktion i grupp då vi bland annat berättar om basprogrammet, kost, livsstilsfrågor och fosterdiagnostik. 

Senare blir det ett individuellt besök hos en av våra barnmorskor för inskrivning.

Föräldrargrupper

Välkommen till föräldragrupp för förstagångsföräldrar.

Du och din partner träffar andra blivande föräldrar i grupper vid två tillfällen. Vi håller på cirka två timmar varje gång.

Träffarna är en bra uppföljning av sjukhusföreläsningen där du får möjlighet att ställa frågor om förlossning, smärtlindring m.m.

Amning, parrelationen, det nyfödda barnet är andra ämnen som kommer att diskuteras i gruppen. Oftast kommer en bvc-sköterska med och berättar om kontakten med barnavårdscentralen.