Skriv ut den här sidan

Föräldragrupper

Välkommen till föräldragrupp för förstagångsföräldrar.

Du och din partner träffar andra blivande föräldrar i små grupper vid två tillfällen. Vi håller på cirka två timmar varje gång.

Träffarna är en bra uppföljning av sjukhusföreläsningen där du får möjlighet att ställa frågor om förlossning, smärtlindring m.m.

Amning, parrelationen, det nyfödda barnet är andra ämnen som kommer att diskuteras i gruppen. Oftast kommer en bvc-sköterska med och berättar om kontakten med barnavårdscentralen.