Covid-19 och graviditet

För närvarande finns det begränsad information om covid-19 och graviditet.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Det är viktigt att gravida undviker att bli smittad eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten även kan vara besvärlig och innebära risker för den gravida kvinnan. Som gravid ska du vara extra uppmärksam och söka vård om du får symptom som kan tyda på covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida kvinnor att vara extra försiktiga och noggrant följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen

Från graviditetsvecka 32 har du möjlighet att ta ut föräldrapenning och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Du kan läsa mer om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida, Föräldrapenning innan barnet fötts.

Gravid med riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Senast ändrad 2021-01-26

Publicerad: 2020-05-14

Informationsansvarig: Källa: Folkhälsomyndigheten. Om covid-19 för gravida Kunskapscentrum för infektioner under graviditet - INFPREG