Covid-19 och graviditet

Gravida under vecka 22–36 räknas in bland riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gravida kvinnor att vara extra försiktiga och noggrant följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, under hela graviditeten och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Som gravid ska du därför vara extra uppmärksam och söka vård om du får symptom som kan tyda på covid-19.

Gravida under vecka 22–36 räknas in bland riskgrupper. Det innebär att du som gravid kan ansöka om graviditetspenning från graviditetsvecka 20 om du på din arbetsplats utsätts för coronasmitta och din arbetsgivare inte har möjlighet att omplacera dig. Du kan läsa mer på graviditetspenning på Försäkringskassans webbplats.

Är du inte berättigad till graviditetspenning kan du från graviditetsvecka 32 ta ut föräldrapenning. Uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36. Du kan läsa mer om föräldrapenning på Försäkringskassans webbplats.

Gravid med riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Vaccinering av gravida

Gravida erbjuds att vaccinera sig efter graviditetsvecka 12 (12+0) med sin åldersgrupp på en vaccinationsmottagning. Tid bokas via Alltid öppet.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Senast ändrad 2021-06-21

Publicerad: 2020-05-14

Informationsansvarig: Källa: Folkhälsomyndigheten. Om covid-19 för gravida Kunskapscentrum för infektioner under graviditet - INFPREG