I början av graviditeten

Under de första besöken får du veta hur kroppen fungerar under graviditeten. Du får också information om alkohol, rökning, droger och läkemedel.

Barnmorskan för journal och tar prover för att se att allt är bra med dig och fostret. Ni bokar in tid för ultraljud och diskuterar om du vill ha stöd med något särskilt.

Under en vanlig graviditet brukar det bli ungefär åtta till tio besök hos barnmorskan.

Alla besök är gratis och vi erbjuder alltid tolk.