Graviditet

Vi arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för att ge dig en trygg och säker graviditet.

Vi beaktar medicinska, psykologiska och sociala aspekter av att vänta och föda barn samt att förbereda sig inför föräldraskapet.

När graviditetstestet visat att du är gravid så är det viktigt att du och din eventuella partner tar kontakt med barnmorskemottagningen så snart som möjligt . Du kommer då att få tid till första besöket.

Första besöket innehåller information om livsstilsfrågor som rökning, droger, alkohol, kost och motion. Du för möjlighet att samtala kring känslor och tankar runt din graviditet och även ställa de frågor du har.

Vid alla besök är din partner också välkommen. Du och din partner kommer att träffa barnmorskan som följer er under hela graviditeten.

Helhetssyn och individuellt bemötande

Vi arbetar utifrån en helhetssyn och ger er individuellt bemötande, stöd, uppmuntran och vägledning. Vi kan även erbjuda stöd hos psykolog samt förmedla kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Föräldraförberedelse erbjuds i form av gruppverksamhet där ni ges möjlighet att tillsammans med andra blivande föräldrar växa in i en ny roll. Vi erbjuder också kostnadsfria kurser i andning och avslappning.

Efterkontroll görs hos din barnmorska fram till 12 veckor efter förlossningen. Då samtalar vi kring graviditet, förlossning, BB-tid, amning, preventivmedel och föräldraskap.

Hos barnmorskan

Få koll på vad som händer - från första mötet hos barnmorskan till förlossningen.