Lidingö barnmorskemottagning

Välkommen till Lidingö barnmorskemottagning.

Obs! Inställda drop-in och gruppträffar

Tills vidare är alla våra gruppträffar och drop-in inställda. Detta gäller även dig som blivit kallad till cellprovtagning.

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Begränsningar för medföljande 

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. Endast om vården inte klaras utan att någon medföljande, icke patient, är närvarande tillåts en närstående att medverka. Restriktionerna gäller tills vidare. 

Vi är en liten personlig mottagning. Våra barnmorskor och läkare har hög kompetens och lång erfarenhet. Vi arbetar enligt nationellt framtagna riktlinjer. Med dessa som grund anpassar vi vården efter dina behov och önskemål.

Det naturliga valet nära dig!

Vi erbjuder:

 • Vård under graviditeten
 • Återbesök efter födseln
 • Föräldrautbildning i små grupper
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Graviditetstest
 • Samtal och undersökning efter abort
 • Klamydiatest
 • Cellprovtagning (efter kallelse)

Du är välkommen var du än bor. Besöken är kostnadsfria.

Cellprovtagning

Stockholms läns landsting erbjuder regelbundet alla kvinnor 23-64 år en kostnadsfri gynekologisk cellprovtagning.

Du får hem en kallelse med dag och tidpunkt för provtagningen. Den ska tas med till undersökningen. Själva provtagningen går snabbt men ibland kan det tyvärr ändå bli lite väntetid. 

Drop-in

Du är välkommen till vår drop-in om du behöver:

 • förnya ditt p-piller recept
 • cellprov
 • preventivmedelsrådgivning
 • göra graviditetstest
 • göra klamydiatest
 • uttag av spiral
 • p-spruta

Drop-in tider:

Måndag 15-16.30
Torsdag 8.15-9.30 och 13-14.30

Vill du sätta in spiral alternativt insättning eller uttag av P-stav ring för tidsbokning. 

Hitta till oss

Vi finns på Högsätrahuset (f.d Lidingö Sjukhus).

Högsätravägen 2, Lidingö