Gravid extra stöd

Att vänta och föda barn innebär att livet på många sätt förändras. Särskilt stor blir förändringen första gången då allt är nytt. 

Att lära känna sitt barn och sakta växa in i föräldrarollen tar tid. Känslor av både glädje och lycka kan blandas med oro och ängslan.

Har du fler barn och är orolig över syskonens reaktioner? Eller har du haft en psykiatrisk sjukdom och är orolig för att det ska förvärras så att du ska bli sjuk igen? Har du på annat sätt en svår livssituation? Den här typen av oro är helt naturlig, men för en del kvinnor kan dessa förändringar vara svåra och man kan då behöva stöd och hjälp.

Frågorna kan vara många kring graviditet, förlossning, parrelation, barn, och föräldrarskap. Att prata med en psykolog om sin situation kan vara att ge sig själv en chans, både till att förstå och få kraft att förändra.

Psykologen har tystnadsplikt och lämnar aldrig ut uppgifter om dig, ditt barn eller din familj utan ditt samtycke.

Prata med din barnmorska. Psykologen är knuten till vår barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

Förlossnings-sjukhus

Alla förlossningssjukhus i Stockholm håller storföreläsningar om den normala förlossningen, smärtlindring, kejsarsnitt och BB-vården.

Den vänder sig till både först- och omföderskor och deras partner. Du kan få mer information av din barnmorska eller på respektive sjukhus webbplats.