Gravid

Att vänta barn innebär en stor omställning för dig och din partner. Varje kvinna är unik och även hennes upplevelse av graviditeten. Vi har lång erfarenhet av att möta gravida kvinnor och tillgodose varje kvinnas individuella behov.

Du är välkommen att kontakta oss så snart du fått ett positivt graviditetstest. Då bokar vi en tid i vecka 7-10 för hälsosamtal/inskrivningssamtal.

Det första besöket hos barnmorskan gör du i början av graviditeten. Barnmorskan berättar om graviditeten, frågar hur du mår och vad du arbetar med. Hon eller han skriver en journal och frågar om du haft några sjukdomar eller om du tar någon medicin. Barnmorskan tar upp riskerna med rökning och alkohol och ger dig råd om kost och motion.

Alla blivande mammor med eventuell partner är välkomna.

Vi har en fördjupningskurs i amning omkring graviditetsvecka 20, ett grupptillfälle.

Gruppträff

Vi fortsätter med våra uppskattade träffar i graviditetsvecka 19-22. En gruppträff för blivande mammor, både förstföderskor och omföderskor. Barnmorskan informerar och det finns även möjlighet att ta del av varandras erfarenheter. Träffarna sker i grupprummet på barnmorskemottagningen.

Barnmorskan informerar om barnets storlek, vikt, ultraljudsvar, fosterrörelser, livmoderns storlek, extra järnbehov, kroppsförändring, sexualitet, amningen under första tiden, m.m.

Hos barnmorskan

Få koll på vad som händer - från första mötet hos barnmorskan till förlossningen.