Gravid

Att vänta barn innebär en stor omställning för dig och din partner. Varje kvinna är unik och även hennes upplevelse av graviditeten. Vi har lång erfarenhet av att möta gravida kvinnor och tillgodose varje kvinnas individuella behov.

Under tiden hos oss kommer du att ha en egen barnmorska. Vi är 14 barnmorskor som arbetar i Liljeholmen. Önskar du byta barnmorska under graviditeten så möter det inget hinder. 

Barnmorskan sköter den friska kvinnans normala graviditet. Vi följer Stockholms läns landstings basprogram för graviditetsvård. Du får information om basprogrammet vid ditt första besök på mottagningen.

Möjlighet att träffa läkare vid behov

Om du så önskar eller om behov uppstår får du träffa en läkare. Våra läkare kommer från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Södersjukhuset.

Skulle komplikationer inträffa under din graviditet så samarbetar vi med specialistmödravården på sjukhusen. Övriga samarbetspartners är psykolog från Barn- och ungdomspsykiatrin och Rosenlunds mödravårdsteam samt Reagera som har sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Vi samverkar även med öppenvårdspsykiatrin, socialtjänsten, Barn-och ungdomspsykiatrin, BVC och kvinnoklinikerna vid sjukhusen för att ge psykiskt sköra kvinnor ett optimalt omhändertagande.

Första besöket

Första besöket på vår mottagning är en gruppträff med hälsoinformation. Dit är både du och din partner välkomna. Några veckor senare får du/ni tid för ett individuellt inskrivningsbesök hos din barnmorska.

Under hela graviditeten blir det ungefär åtta till tio besök för en frisk förstföderska och sex till åtta besök för en omföderska. Du får komma oftare om du behöver det. Din partner är välkommen att delta. Du kommer att bli erbjuden att göra ett ultraljud i graviditetsvecka 18-21. Det är helt frivilligt.

Graviditeten kan vara ett bra tillfälle att fundera över sin livsstil och sina vanor för att främja den egna hälsan och samtidigt ge barnet en så bra start som möjligt.

Hos barnmorskan

Få koll på vad som händer - från första mötet hos barnmorskan till förlossningen.

Hälsodeklaration för gravida

Fyll i och ta med dig hälsodeklarationen inför ditt första besök.