Gravid i Märsta

På Märsta barnmorskemottagning får du en egen barnmorska som tar hand om dig under din graviditet.

Att vänta barn innebär en stor omställning för dig och din partner. Varje kvinna är unik och även hennes upplevelse av graviditeten. Vi har lång erfarenhet av att möta gravida kvinnor och tillgodose varje kvinnas individuella behov.

Under tiden hos oss kommer du att ha en egen barnmorska. Vi är sju barnmorskor som arbetar i Märsta. Önskar du byta barnmorska under graviditeten så möter det inget hinder.

Barnmorskan sköter den friska kvinnans normala graviditet. Vi följer Stockholms läns landstings basprogram för graviditetsvård. Du får information om basprogrammet vid ditt första besök på mottagningen.

Vi samarbetar med dietist, socionom, psykolog, sjukgymnast, ultraljudsavdelningarna samt med kvinnoklinikerna på respektive förlossningssjukhus.

Första besöket

Första besöket på vår mottagning ske så snart som möjligt efter du fått svar om att du är gravid. Dit är både du och din partner välkomna.

Under hela graviditeten blir det ungefär 8-10 besök för en frisk förstföderska och 6-8 besök för en omföderska. Du får komma oftare om du behöver det. Din partner är välkommen att delta. Du kommer att bli erbjuden att göra ett ultraljud i graviditetsvecka 18-21. Det är helt frivilligt.

Graviditeten kan vara ett bra tillfälle att fundera över sin livsstil och sina vanor för att främja den egna hälsan och samtidigt ge barnet en så bra start som möjligt.

Du får träffa läkare vid behov

Om du önskar eller om behov uppstår får du träffa en läkare. Skulle komplikationer inträffa under din graviditet så samarbetar vi med specialistmödravården på sjukhusen.

Övriga samarbetspartners är Rosenlunds mödravårdsteam och Märsta primärvårdsrehab som har sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Vi samverkar även med öppenvårdspsykiatrin, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, BVC och kvinnoklinikerna vid sjukhusen för att ge psykiskt sköra kvinnor ett optimalt omhändertagande.

Hos barnmorskan

Få koll på vad som händer - från första mötet hos barnmorskan till förlossningen.