Vallentuna Gynekologmottagningen

Välkommen till Vallentuna gynekologmottagning!

Rekommendation om munskydd

Vi rekommenderar att alla som besöker oss använder kirurgiskt munskydd av typ IIR. De som inte har eget med sig kommer att erbjudas munskydd här på plats.

Information om coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Begränsningar för medföljande 
Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. Endast om vården inte klaras utan att någon medföljande, icke patient, är närvarande tillåts en närstående att medverka. Restriktionerna gäller tills vidare. 

Covid-19 och graviditet
Gravida uppmanas vara försiktiga och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta. Läs mer >>

Vaccination mot covid-19
Planeringen för vaccination mot covid-19 pågår för fullt. På 1177.se finns all tillgänglig information, och uppdateras löpande.

Vi utreder och behandlar:

 • Gynekologisk undersökning och hälsokontroller
 • Klimakterierelaterade besvär
 • Blödningsrubbningar
 • Endometrios/ Smärta
 • Ultraljud tidig graviditet
 • Oro för missfall
 • Inkontinens
 • Sex och samlevnadsfrågor
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Diagnostik av cellförändringar
 • Framfall och ringkontroller

Vi kan också hjälpa dig med förberedelser inför och uppföljning efter en abort. Vi tar prover vid oro för könsjukdom. Vi tidsbestämmer osäker graviditetslängd.

Vi talar svenska, ungerska och persiska/dari.

Hitta till oss

Åby gata 6, 186 36 Vallentuna

Patientavgifter

Gynekolog 400 kronor 
Remiss från Husläkare 200 kronor

Kostnadsfri undersökning och provtagning för dig som är under 18 år eller 85 år eller äldre.

Frikort gäller.

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan besök, debiteras 400 kronor, oavsett innehav av frikort, under 18 år eller över 85 år.

Betala gärna med kontokort

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort. Du kan även välja att få en faktura.