Provtagning

Enkla tips för provtagning vid misstänkt klamydia eller urinvägsinfektion.

Klamydiatest

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom som ofta är helt symtomfri.

Tag gärna provet direkt på morgonen, eller tidigast två timmar efter att du har kissat senast. Du bör inte tvätta dig innan!

Kissa första portionen urin i en liten plastmugg, max fylld 1 cm. Fyll provröret med hjälp av pipetten. Tag vaginalprov med därför avsedd vaginalpinne/svabb. Vispa den i urinen. Kasta pinnen, sätt på korken på röret och vicka några gånger.

Tror du att du blivit smittad, tag provet tidigast en vecka efter smittotillfället(samlaget).

Urinodling

Symtom kan vara täta trängningar eller sveda när du kissar.

Tag gärna provet på morgonen, eller tidigast fyra timmar efter att du kissat senast. Du bör inte tvätta dig innan!

Kissa först lite grann i toaletten, och därefter i plastmugg.
Fyll provröret endast till hälften.

Förvara provet i kyl, om du tar provet hemma.